Liudgerbrief 1/2022

Beste medeparochianen,  allereerst een gezegend 2022 toegewenst!

Terugblik 

Helaas was het niet mogelijk om kerstmis en de jaarwisseling samen in de kerk te vieren. Velen van u hebben de vieringen digitaal bekeken. De livestreamvieringen worden door steeds meer mensen bekeken op tv’s, computers, laptops, tablets en mobieltjes. Om u een indruk te geven: de kerstnachtviering is door 556 toestellen bekeken, vermoedelijk ligt het aantal kijkers nog hoger. Eerste kerstdag 455; ‘Reis door de Liudgerparochie’ 317; 2 januari 292. Tijdens de laatste viering liet helaas de adapter van de camera het afweten; inmiddels is er een nieuwe aanwezig.

Overledenen

Sinds begin december hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal dierbaren: Corry Boon (95); Hilde Ottma (88); Diondra Lopez (24); Elly Levering-Weijerstrass (75); Herman Bos (75); Joop Schouten (88); Tine van Twuijver-van de Ruit (86) en Giny Oosterlaken-Jansen (88). Dat ze bij God mogen zijn en dat wie achter blijven vertroosting mogen vinden. 

Belangrijke vraag 

Vaak klinkt: ‘Mogen parochianen weer bij de weekendvieringen zijn?’ Deze vraag is heel begrijpelijk. Hoewel veel mensen groepen mijden, bestaat bij anderen juist het verlangen naar het samenkomen en samen vieren. Hierover is uiteraard ook gesproken in de locatieraden en in het parochiebestuur. We hebben besloten om In de weekenden van 9 en 16 januari nog zonder bezoekers te vieren.

Vooruitblik t/m 16 januari

  • 9 januari: online viering van de 1e H. Communie van vijf kinderen uit Bedum met hun familie. Alleen deze selecte groep dus.  
  • 14 januari: persconferentie.
  • 16 januari: de vieringen in Delfzijl, Kloosterburen en Uithuizen vervallen; in Bedum is een viering met inbreng van locatie Kloosterburen. 

Vooruitblik na 16 januari
De situatie na de persconferentie van 14 januari is nog onzeker. Momenteel bereikt het aantal positieve tests record aantallen. Het blijft dus heel goed oppassen.  
Deze onzekerheid is vervelend voor locatie coördinatoren, zangkoren, kosters, lectoren, misdienaars, voorgangers en voor mensen die graag gewoon vanuit een kerkbank mee willen vieren. 
Kortom, laten we hopen dat we op 23 en 30 januari niet hoeven te handelen vanuit de rechter kolom in de tabel; uitgesloten wordt het niet.
(‘X ‘ betekent: gaat niet door; 🎬 betekent livestream)

  • Vermoedelijk verschijnt de volgende Liudgerbrief in de week na de persconferentie.
  • Eind januari komt de volgende Vijfkracht met als bonus een presentie exemplaar van het bisdomsblad ‘Spreek!’   

Gelukkig zijn er veel manieren om onderling contact te houden. ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mt. 28:19) 

Vriendelijke groet van uw pastores en het parochiebestuur