Liudgerbrief locatie Uithuizen (05 05 2022)

Beste medeparochianen en andere geïnteresseerden, Graag brengen we onderstaand onder uw aandacht:

Infobijeenkomst

Al vele maanden staat in de locatie Uithuizen bijna alles in het teken van het kerkgebouw dat gerestaureerd wordt. Op maandag 30 mei bent u hartelijk welkom bij de info-bijeenkomst.

Vanaf 19:00 uur is de kerk open, zodat u de reeds gerestaureerde ramen kunt bekijken.
Om 19:30 uur begint in het St.-Vincentiusgebouw een mooie en gedetailleerde PowerPoint-presentatie om u fundamenteel te informeren. Ook zal worden ingegaan op uw vragen. Opgave vooraf is niet nodig. Sprekers zijn:

o  Rens Bonekamp van glazenier Ballast & Bonenkamp;

o  Peter Schultinga van aannemer SealTeQ;

o  Jan Kuik van Monumentenwacht Groningen;

o  Koos Poelma: hij heeft in het Parochiebestuur ‘de gebouwen’ in zijn
portefeuille.

Locatieraad

Er zijn enige wijzigingen gaande in de Locatieraad.
De vernieuwde LR Uithuizen zal zich aan het begin van de info-bijeenkomst aan u voorstellen en u verwelkomen.

Vriendelijke groet van uw locatieraad, het parochiebestuur en uw pastores