Liudgerbrief 2/22

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag en de prognoses, melden wij u middels deze brief dat de kerken vanaf 23 januari weer open zijn voor kerkgangers en dat we elk weekend op vier plaatsen zullen vieren. Overigens wijkt dit komende weekend wel van dat voornemen af: Bij de Vormselviering a.s. zondag om 11.30 uur zijn alleen de families van de zes vormelingen van Bedum welkom: dan is de kerk van Wehe-den Hoorn al gevuld op anderhalve meter. De vormelingen zijn: Milan van Dam, Britt Evers, Leon Groenewegen, Leon Mourits, Ewoud Schouten en Tirza Tiehuis. Zij zullen als eersten van 18 vormelingen dit jaar, dit Sacrament ontvangen. Deze viering wordt online uitgezonden. Hulde aan het technisch team!
De oecumenische viering in de Zionskerk in Uithuizen is een online dienst, ook zonder kerkgangers.

Bij de vieringen om 9.30 uur in Bedum en 11.30 uur in Delfzijl bent u van harte welkom. Omdat het aanmelden bij de coördinator voor velen toch een drempel is of iets ‘om-te-vergeten’, hebben we besloten om dat niet te doen. Wel worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd – mocht er iets zijn om zorgen over te maken, dan kunnen we elkaar bereiken.

De vieringen voor februari staan in De Vijfkracht die eind deze maand bij u wordt bezorgd, u kunt ook de website raadplegen door op de link te klikken: (http://liudgerparochie.nl/agenda/) .

Eind januari komt de volgende Vijfkracht met als bonus een bijzonder exemplaar van het bisdomblad  ‘Spreek!’

Daarin vindt u een prachtig interview met pastor Wubbels en vice-voorzitter Koos Poelma over de toekomst van onze kerken.

Kijkt u wel eens op onze website: www.liudgerparochie.nl Daar vindt u de vieringen van de afgelopen tijd, de ‘ogenblikjes’ van pastor Wubbels en de overwegingen van pastor Nellie.

En…

Hebt u de ‘Reis door de Liudgerparochie’ bekeken door pastor Wubbels met het technisch team samengesteld en vanaf Oudjaar te zien? Het is een terugblik op het veelbewogen jaar 2021 van onze vijf gemeenschappen.

Overledenen
En ja, opnieuw moesten we deze week afscheid nemen van dierbare parochianen: Op 12 januari overleed in Delfzijl de heer Jan Hoven – trouw bezorger van de Vijfkracht en bescheiden collectant in de kerk van Delfzijl.

Op 18 januari overleed in Zuidhorn de heer Willem van Oosten– zeer trouw parochiaan van Wehe den Hoorn. Hij werd – houjevast – 101 ½ jaar! Tot zijn 100ste kwam hij nog heel geregeld naar de kerk. Het afscheid zal a.s. maandag 24 januari zijn in de kerk van Wehe-den Hoorn.

Tenslotte:
Ja, we zijn nog steeds aan het aanpassen aan de omstandigheden. Maar… de dagen worden langer, het donker levert in, dus… we durven weer vooruit te kijken. Dat het vuur van de Geest, waarom we in de Vormselviering bidden, ons mag helpen en bemoedigen, ons mag troosten en uitdagen! Wij wensen u volop adem en geestkracht toe.

Het pastoraal team & het parochiebestuur