Liudgerbrief 06/22

Beste parochianen, 

Op zondag 29 mei is er een oecumenische viering in de Jacobikerk, Hoofdstraat Oost 2 in Uithuizen. 
De viering begint om 9.30 uur en voorganger is pastor Wubbels. 
Er is kinderwoorddienst en crèche. 
Na de viering bent u welkom voor een kopje koffie/thee. 

(er is deze zondag géén viering in het St.-Vincentiusgebouw)

Informatie avond H. Jacobus de Meerderekerk

In het najaar van 2020 zijn we in onze H. Jacobus de Meerderekerk gestart met de restauratie van de glas-in-lood ramen. Het budget nog niet helemaal rond, maar we zijn vol goede moed! Intussen vordert de restauratie gestaag. Sterker nog, het laatste halfjaar is ingegaan. Eind november van dit jaar moet dit gigantische karwei afgerond zijn en moet het schoonmaakwerk beginnen. De eerste viering in de kerk, waar de zon dan door de volledig gerestaureerde glas-in-lood ramen zal schijnen, staat gepland op 11 december 2022!

We kijken er enorm naar uit!

Qua financiën is er ook een berg verzet. Veel acties zijn door de jaren heen gehouden om het geld bijeen te krijgen. Subsidies aangeschreven, publicaties geschreven om er ruchtbaarheid aan te geven. Heel veel is gelukt, maar ook heel veel niet. We hebben nog steeds niet een helemaal sluitend budget. We zijn ver, maar nog niet onder de streep.

Om u een beeld te geven wát voor werk er verzet is, maar zeker nog gedaan moet worden en om u te laten zien in welke fase de restauratie op dit moment verkeert, willen wij u van harte uitnodigen voor een informatie avond in het Vincentiusgebouw op maandag 30 mei om 19.30 uur.

Hier zullen alle partijen die betrokken zijn bij dit enorme project, u meenemen in de uitdaging waar zij voor staan. Ze zullen u laten zien wat ze tegen gekomen zijn en wat er nog allemaal moet gebeuren. Ook zullen we u laten zien wat dit alles financieel gedaan heeft voor de parochie.

Vanaf 19.00 uur is de kerk open om er een kijkje te nemen. De zaal is dan ook open voor inloop en een kopje koffie. Het programma begint om 19.30 uur. We hopen op een grote opkomst.

De locatieraad Uithuizen