Liudgerbrief 04/22

Het is nu letterlijk zo: we hebben flinke stormen achter de rug, velen van ons hebben niet alles zonder schade overleefd, maar… er komen andere tijden, zo vertellen ons de deskundigen, de cijfers en zo voelen we het als gelovigen ook.
De bloembollen komen uit de grond, de lente kondigt zich aan en de vastentijd staat voor de deur. 40 dagen bezinning: Ons gebed is méér dan ooit nodig – is het niet voor de vele zieken, dan is het voor het volk van Oekraïne dat deze morgen binnengevallen is. Hoewel in Kloosterburen de carnavalsviering overgeslagen wordt, gaan we positief en hoopvol de maand maart in.
De samenleving is langzaam weer open, de kerken waren het al – en ja, onze vieringen worden weer aangevuld met momenten om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en plannen te maken. We praten u even bij.

Versoepelingen
Hoewel wij voorzichtigheid betrachten – het aantal besmettingen is nog steeds heel hoog – zullen we vanaf komend weekend weer op de ‘oude wijze’ communie uitreiken, zijn mondkapjes niet meer nodig, maar lijkt het wijs om de ‘afstand’ zoveel mogelijk in stand te houden – evenals het handen-ontsmetten als u binnenkomt. Uw veiligheid is ons alles waard. De koren kunnen weer voltallig zingen én wij zingen in de kerk weer mee. Héérlijk!

In de kerken
Wij maken u erop attent dat u in het weekend van 26-27 februari nog steeds uw oude palmtakjes kunt inleveren. Die zullen op weg naar Aswoensdag worden verbrand op een stille plek, en daarvan zal de as worden gezegend om u een askruisje uit te reiken op Aswoensdag.

Aswoensdag
In alle kerken wordt op Aswoensdag, 2 maart, gevierd:

Livestreams
Het plan is om elke maand één keer een livestream uit te zenden voor mensen voor wie het kerken op dit moment op de zondag fysiek niet mogelijk is. Het technisch team stelt voor om op zondag 13 maart om 11.00 uur vanuit Uithuizen https://youtu.be/pHFMpE1sCh0 uit te zenden, en op zondag 10 april om 9.30 uur uit Wehe-den Hoorn, https://youtu.be/NdzBf5Tb2c4

Liudgerdag
Sinds 2015 vierden we rond de sterfdag van onze parochiepatroon de Heilige Liudger (26 maart) gezamenlijk onze Liudgerdag. In 2020 en 2021 waren onze kerken dicht, maar we kúnnen dit jaar wel weer ‘gewoon’ vieren. Toch vinden wij het wat vroeg om ‘binnen’ met zoveel mensen samen te zijn en daarom willen we ‘gewoon’ op vier plaatsen vieren, maar wel met een feestelijk tintje en inhoudelijk met onze patroonheilige aan het woord.

Dat betekent:

Na elke viering is er koffie met iets lekkers en ontmoeting – eindelijk!!
Wees van harte welkom!
Op Hemelvaartsdag 2022, 26 mei, vieren we wèl met zijn allen in en rond de Nicolaikerk in Appingedam!

Attentie, attentie!

  • ❖  De komende weken zal in alle vieringen aandacht worden gevraagd voor het Vastenaktie-project: “je land of je leven” – we sparen voor de landrechten van kleine boeren in Noordoost-Brazilië, van Maya- gemeenschappen in Guatemala en om een woonplaats voor de vele Syrische vluchtelingen in Libanon.
  • ❖  Als u het bisdom blad ‘Spreek!’ nog niet hebt – het ligt gratis voor u achter in de kerk! Daarin vindt u een prachtig interview met pastor Wubbels en vicevoorzitter Koos Poelma over de toekomst van onze kerken.
  • ❖  Op onze website: www.liudgerparochie.nl vindt u de opnames van de vieringen van de afgelopen tijd, de ‘ogenblikjes’ van pastor Wubbels en de overwegingen van pastor Nellie; De ‘Reis door de Liudgerparochie’ door pastor Wubbels & het technisch team is zéér de moeite waard!
  • Tot ziens! Met gebed en groet!
    Het pastoraal team & het parochiebestuur