Landelijke RK website Vier.nu: helpt breed publiek te zien hoe men Pasen in de lokale parochie kan vieren

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wat vieren we met Palmpasen? De landelijk website www.vier.nu Pasen geeft antwoord op deze vragen en meer. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd op Aswoensdag (22 febr. jl.) is deze achtergrondinfo over het christelijk hoogfeest van Pasen beschikbaar.  De website is een landelijke oproep om Pasen te vieren in kerkelijke vieringen van lokale parochies.

De website is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Evenals met Kerstmis wordt ook nu breed publiek geattendeerd op lokale kerkelijke vieringen voor de christelijke hoogtijdagen. Een link op de landelijke website  www.vier.nu is een zoekfunctie:  ‘zoek parochie’. Door invulling van enkele gegevens vinden geïnteresseerden een bezoekadres en websitelink van de meest dichtbijgelegen parochie. Op parochiewebsites is een vieringenrooster te vinden met een overzicht van kerkelijke vieringen tijdens de Veertigdagentijd en met Pasen. Als service voor belangstellenden die niet regelmatig de kerk bezoeken.  

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen.nu  onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om het hoogfeest van de Christus’ Verrijzenis met Pasen te vieren, evenals de periode van 40 dagen sober leven en bezinning als voorbereiding.  De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. De website www.vier.nu biedt kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, kennis over verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. Ook andere christelijke hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar hier een plek.

Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!  Er is ook een kalender tot stand gekomen in samenwerking met 365heiligen.nl.  Bekijk ook de video op de landelijke RK website www.rkkerk.nl