Koningsdag

Overal in de dorpen werd op Koningsdag de nationale driekleur gehesen. Dat was goed te zien bij de H. Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen. Op verschillende plaatsen in de straat was de vlag uitgestoken. 

De Nederlandse vlag is een belangrijk symbool. Het geeft de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk weer. De vlag representeert het samen gevoel, het gevoel dat door het kabinet regelmatig wordt beklemtoond sinds de uitbraak van de coronapandemie. 

Het vlaggen is aan voorwaarden gebonden. De vlag moet bijvoorbeeld voor zonsondergang worden neergehaald. Volgens de vlaginstructie voor rijksgebouwen en lokale overheden moet de vlag ook schoon zijn en mag er geen versiering of andere toevoeging op worden aangebracht. Verder wordt men geacht om eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om te gaan met symbolen van de Staat. De oranje wimpel mag met de vlag worden uitgestoken op de verjaardag van koning Willem Alexander en een paar andere leden van het Koninklijk Huis.

Ontluikende natuur in de lente. De uitbottende bomen in de pastorietuin zijn vol levenskracht.