Inleiding viering tweede Kerstdag 2020

Inleiding tweede kerstdag….

Tweede Kerstdag is vanouds de dag   waarop de Kerk de Heilige Stefanus gedenkt…. één van de eerste professionele misdienaars, diakens – uitgekozen door de apostelen om te assisteren. 

Een diepgelovig man – maar hij verzette zich fel tegen de tegenstanders van Jezus, hij werd niet begrepen en uiteindelijk gestenigd. De eerste martelaar…vandaar vandaag het rood, kleur van het bloed…

Een volgeling van Jezus en net zo slecht met hem afgelopen…

Juist omdat we deze morgen livestreamen – en het voor sommigen van u misschien de eerste en enige kerstviering is, hebben we toch gekozen het Kerstverhaal nog eens te vertellen –

Het verhaal van die Jezus die nog aan het begin stond…

Die toen in zijn kribbe al nauwelijks begrepen werd…

En omdat deze viering omlijst wordt door zang van Sing2gether, ons Jongerenkoor, koppelen we aan het Kerstevangelie een eigentijds kerstverhaal van een Kerstengel met die Blijde boodschap die ook al niet goed begrepen werd….

Alsof dat de rode draad is in het leven van Jezus, in het Evangelie dat deze dagen zo duidelijk in alle talen wordt verteld.

Wij hopen dat u juist hier geraakt, geprikkeld, aangesproken wordt door verhalen en muziek en door de diepe boodschap in alles, dat God zelf mens is geworden om ons leven en onze wereld mooier te maken, om ons te beschermen en te redden, wat we in deze tijd van het virus niet anders willen en wensen. We wensen u een mooie viering toe.