Inleiding Feest Heilige Familie, 27 december 2020

Inleiding Feest Heilige Familie:

Derde Kerstdag – zeggen wij in de volksmond –

Of…zondag in het octaaf van Kerstmis – of – nog later: het Feest van de Heilige Familie. Dit feest van de Heilige Familie is in 1893 door paus Leo XIII ingesteld; om de zorg om het huwelijks- en gezinsleven een plek te geven in het kerkelijk jaar en daarin werd dan het gezinsleven van de Heilige Familie ten voorbeeld gesteld. Jozef, Maria, Jezus…..De Bijbel zegt eigenlijk maar weinig over Jozef, iets meer over Maria en heel veel over Jezus.

En toen het ‘heidense ‘midwinter-zonnewende-feest tot een christelijk feest was uitgegroeid genoemd naar Jezus Christus, Kerst/Christmis, kreeg dit gezin van Nazareth daarin een aparte status. Pasen en Pinksteren hebben Joodse wortels, Kerstmis totaal niet…. Maar Jezus zelf was wel een kind in een Joodse setting en met Joodse voorouders. …En we weten van de volkstelling dat de wortels van de familie van Jozef in Bethlehem liggen – dat de ouders van Maria met Jeruzalem verbonden zijn geweest. Jozef was een ambachtsman, die stenen en hout bewerkte.

Dat was het: dat is de foto, de foto van de Heilige familie…Maar het zet ons wel aan het denken….

We leven in een tijd waarin ‘gezinnen’ vaak niet meer zo standaard ‘vader-moeder-kind’ zijn….we zien hoe families zich met vallen en opstaan soms door het leven worstelen, al of niet contact met elkaar… en dan hebben we het nog niet over het huiselijk geweld dat deze corona-maanden meer en meer gemeld wordt, over de armoede die soms in gezinnen is ontstaan door baanverlies en wat nu boven tafel komt als kinderen online schoollessen moeten volgen…

Hoezo: ideaal gezin??  Om maar niet te spreken over de ontelbare gezinnen op de vlucht Midden-Oosten (Egypte, Irak, Pakistan, Syrië …) en in Afrika (Nigeria, Soedan, Burkina Faso …). Om over de kindertoeslagen -affaire maar te zwijgen…….

Het familie-ideaal lijkt met Kerstmis zo mooi. Rond de geboorte van een kind ervaren we een groot samenhorigheidsgevoel. Dankbaarheid om het nieuwe leven. Op zo’n moment besef je meer dan ooit dat een goed familieleven een cadeau is, een grote rijkdom. In de joodse gemeenschap bestaat er het ritueel van de opdracht in de tempel. Daarbij wordt op een symbolische manier het kind aan God teruggegeven. Dit gebeuren versterkt heel duidelijk het besef dat elk nieuw leven een gave van God is. We lezen daarover vandaag en op deze symbolische manier geven ook Jozef en Maria hun kind aan God terug. Zij zullen het kind een thuis bieden, maar steeds vanuit het besef dat het een eigen leven heeft, een eigen band met God. Mensen, verbonden met elkaar en niet los van God, zo willen we verbonden – digitaal, virtueel, als één familie ons richten tot God vandaag.  ‘k Wens u een mooie viering toe.