Hulp aan mensen in nood


De zorg voor de medemens in nood blijft actueel, ook in coronatijd. Cordaid verbindt acute noodhulp aan structurele ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, weerbaarheid en werk en inkomen. Wereldwijd voert Cordaid honderden projecten uit. Waaronder: goed onderwijs voor kinderen in Congo en betere gezondheidszorg. Bijna 70% van de Congolezen heeft weinig of geen toegang tot gezondheidszorg. Vooral malaria blijft een enorm probleem voor de volksgezondheid.

In Ethiopië helpt Cordaid om de medische zorg bij zwangerschappen en bevallingen te verbeteren. In de zuidoostelijke provincie Zuid-Kivu financiert Cordaid 45 lokale klinieken en 3 grote ziekenhuizen. De cijfers van moeder- en kindsterfte waren namelijk schrikbarend hoog in deze regio. 

In Oeganda is Cordaid in actie gekomen om te zorgen voor water en voedsel voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Voor donaties zie: www.cordaid.org.