Hoogfeest van Hemelvaart

Op 9 mei is het Hemelvaartsdag. Het is de veertigste dag na Pasen en dan viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, die veertig dagen na de verrijzenis ten aanschouwen van zijn leerlingen omhoog werd geheven naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij komt in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. Op de website Vier.nu worden een aantal begrippen verder uitgelegd.
Als H. Liudgerparochie komen wij elk jaar samen in een van de prachtige oude kerken in het uiterste noorden van Nederland. Het zijn pareltjes met elk een eigen geschiedenis.
Dit keer zijn we te gast in de Walfriduskerk in Bedum. Het programma is als volgt:

8.00 uur : Dauwtrappen – wandeling in en rond Bedum
9.00 uur : Koffie bij de kerk
10.00 uur : Communieviering. Voorganger: diaken Sander Hof
Koor: Liudgerensemble o.l.v. Jelke Hamersma
Na de viering is er koffie drinken. Parkeren kan bijvoorbeeld aan De Vlijt of de Kleinestraat. Komt u ook?

Het Liudgerensemble is 10 jaar actief
als projectkoor van de parochie.

Bron: Beeldbank Groningen