Herdenkingsdienst Johan Arends

Op 2 september is Johan Arends overleden. De herdenkingsdienst vindt in besloten kring plaats op maandag 7 september om half elf in de R.K. kerk Maria ten Hemelopneming in Bedum.
De dienst is online te volgen via een livestream via Youtube :
https://youtu.be/WeAq4eGSr7o