Heiligverklaring

Paus Franciscus maakte onlangs bekend dat de noorderling Titus Brandsma heilig zal worden verklaard op 15 mei tijdens een mis op het Sint-Pietersplein.

Titus Brandsma werd in 1881 geboren bij Bolsward als Anno Sjoerd Brandsma. Toen hij intrad in het Karmelietenklooster nam hij de naam Titus aan. Behalve pater was hij hoogleraar wijsbegeerte en mystiek in Nijmegen. Titus Brandsma verzette zich tegen het nazisme en stierf in 1942 de marteldood in het concentratiekamp Dachau. 

De Nederlandse bisschoppen hebben verheugd gereageerd op het nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, te weten Kardinaal Wim Eijk, bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch en bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Lees hier verder.

Titus Brandsma was de geestelijk vader van het Bonifatius bedevaartscentrum in Dokkum. Hij stimuleerde het houden van bedevaarten en zette zich in voor de bouw van de kapel en de kruiswegstaties.