Hartelijke groeten van de Maranathakerk uit Bedum

Beste vrienden van onze Heer Jezus Christus,

In de eerste kerkdienst van 2020, heb ik – in mijn argeloosheid – deze woorden uitgesproken:

“We zijn samengekomen op de eerste zondag van 2020 – de eerste van hopelijk nog vele zondagen dit jaar, waarin we samen de lofzang voor God gaande houden. Ik wil u nu alvast uitnodigen om na afloop van de kerkdienst samen koffie/thee/ranja te drinken, en elkaar de beste wensen mee te geven voor het nieuwe jaar, dat voor ons ligt.”

Wie had kunnen vermoeden, dat dit woorden zouden worden, die onder druk zouden komen te staan?

De kerkdiensten (zonder samenzang!) kunnen niet meer door iedereen worden bezocht – sterker nog: we leunen sterk op de digitale uitzendingen daarvan.

Samen koffie drinken is er ook al niet meer bij – zeker niet, nu de corona-regels worden aangescherpt, en iedereen wordt opgeroepen thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

Nu de corona-crisis voortduurt, en na de zomer weer toeneemt in kracht, ervaren we hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Een onzichtbaar virusdeeltje kan ons leven verwoesten. De vijand van je gezondheid kan overal op de loer liggen, en je kunt er maar weinig meer tegen doen, dan je handen wassen en afstand houden.

Omdat wij mensen sociale mensen zijn, raakt het virus iedereen – besmet of niet besmet. Het drukt op je gemoed, laat je je zorgen maken over hoe het straks verder moet, en veroorzaakt vooral ook veel eenzaamheid.

En toch ben je niet alleen hierin. Je hebt Christus leren kennen, zoals Paulus schrijft in Efeziërs 4. Dat betekent, dat je gezien wordt door Hem, dat Hij met je meegaat door het leven heen, dat de pijn die je voelt gedeeld mag worden – Hij laat zijn vrienden niet in de steek.

Vergeet niet in alle duisternis om ons heen vandaag de dag, dat onze Heer met ons mee trekt. Om het licht van Pasen te bereiken, moet door de duisternis van Goede Vrijdag heen worden gegaan. Maar dat het licht zal worden, staat vast.

Namens onze gemeente wens ik u allen veel kracht toe in deze rare tijden. Houd vol!

ds. Bart Diemer

PKN Bedum