Hartelijke groet vanuit de Walfriduskerk

Beste broeders en zusters, vanuit de gemeente rondom de Walfriduskerk willen wij u hartelijk groeten. 

In de Bijbel lezen we regelmatig over een groet. Ik denk bijvoorbeeld aan de mooie groet van Boaz in het boekje Ruth. Hij groet de maaiers met de woorden: ‘De HERE zij met u!’ De maaiers antwoorden dan: ‘De HERE zegene u.’ 

De apostelen groeten in hun brieven de verschillende gemeenten aan wie ze schrijven. Ze groeten de gemeente in de naam van de Drie-enige God. 

De mooiste groet is misschien wel de groet van Jezus op de Paasmorgen. De vrouwen zijn met hun verwarrende gedachten op weg van het lege graf richting de discipelen. Dan komt Jezus hen tegemoet: Wees gegroet! Het antwoord van de vrouwen is diepe aanbidding. 

We groeten jullie en wensen jullie Gods zegen toe. We wensen jullie veel kracht en inzicht toe van de Heilige Geest. Dat Hij rijk in jullie midden mag werken. 

We wensen jullie vooral de genade en de liefde toe van de Vorst van Pasen en de Here van de kerk. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Een groet die we willen beantwoorden met diepe aanbidding en stille verwondering. Ook vanuit de verschillende kerken in Bedum.

Namens de hervormde gemeente (PKN) rond de Walfriduskerk, 

Ds. Cees Hoek