Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder (encyclopedie KRO). Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag en in het Engels Good Friday. Het woord ‘goede’ verwijst naar het sterven van Jezus om de mensheid te verlossen. In het Duits heet deze dag Karfreitag. Dat betekent letterlijk ‘rouwvrijdag’: het woorddeel Kar komt van een oud Duits woord voor ‘weeklacht’.


Op deze dag wordt normaal gesproken in katholieke kerken altijd de kruisweg gelopen langs de staties die zich op de wanden bevinden. Het is een godsdienstoefening. Het Latijnse woord ‘statio’ betekent ‘staan’. Bij elke statie wordt stilgestaan om te bidden, te zingen of te mediteren. 

 De oorsprong van de kruisweg bevindt zich in Jeruzalem. Daar werden in de vroege christelijke periode bedevaarten gehouden en al heel vroeg werden stenen met opschriften aangebracht langs de Via Dolorosa (Lijdensweg). De kruisweg van Leo Dortants is vorig jaar door Wil van den Broek uit Groningen besproken tijdens de bijeenkomsten van het Leerhuis in het Vincentiusgebouw te Uithuizen. Deze bijzondere kruisweg is te zien in de kapel van het toenmalige Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal te Maastricht en bestaat niet uit 14, maar uit 15 staties. De laatste statie verbeeldt de verrijzenis, een belangrijk gegeven in het leven van de al tientallen jaren zieke kunstenaar. Dortants is als boer vertrouwd met klei en dat komt terug in zijn werk.De kapel is in 1972 gebouwd als devotiekapel. In 1993 werd de kapel uitgebreid met een schip en wordt sindsdien ook gebruikt als liturgische ruimte voor vieringen. De kapel is gebouwd in de vorm van de boeg van een schip.