Gebed

Gebed

Wijs ons de weerglans van Christus 


Heer, onze God,
Gij toont ons uw liefde
door Christus en door onze zusters en broeders.

Open ons hart.
Dat we over alle verschillen heen
elkaar kunnen ontmoeten en vergiffenis schenken.

Schenk ons de genade
om in harmonie te leven,
als leden van één lichaam.

Toon ons het geschenk,
dat elk van ons in wezen is.
En wijs ons de weerglans van de levende Christus,
die we allen tezamen vormen. 

Broeder Roger 

Uit: Les écrits fondateurs. Dieu nous veut heureux, Taizé, Les Ateliers et Presses de Taizé, 2011, 36. Vertaald door bisschop Lode Aerts, Brugge.