Gebed voor de zomer

Barmhartige en goede God,
zegen mijn vakantie,
de tijd waarin ik mij vrij kan maken van alle verplichtingen.
Laat me de vrijheid ervaren
die de vakantie mij kan schenken.
Begeleid mij op mijn wegen en tochten in deze weken.
Behoed mij voor alle gevaren.
En open mijn ogen,
dat ik de schoonheid van Uw schepping mag beleven
en Uzelf in de schoonheid mag zien.

De Duitse schrijver Martin Walser zegt:
‘Wanneer je iets mooi vindt, ben je nooit alleen.’
Laat me de verbondenheid opmerken
met alle mensen die dankbaar zijn voor Uw mooie natuur.
Ik zal op mijn reizen vreemde mensen ontmoeten
uit andere landen en culturen.
Open mijn ogen,
dat ik de rijkdom ontdek van de mensen die ik ontmoet.
Schenk mij mooie ontmoetingen,
die mij en de ander veranderen,
die ons in contact brengen met de onaantastbare waarde
en het unieke beeld
dat U ieder van ons hebt toegedacht.

Begeleid mij op mijn wegen,
dat mijn weg mij voeren mag
naar steeds grotere levendigheid en vrijheid, vrede en liefde.
En laat mij de mensen niet vergeten
die zich geen vakantie kunnen veroorloven,
dat ik hun vol dankbaarheid en vreugde tegemoet treedt
Zegen zo mij en alle mensen
die met mij op weg gaan
en allen die wij ontmoeten,
dat Uw zegen om ons heen mag zijn
als een beschermende mantel,
die ons in Uw liefde met elkaar verbindt.

Anselm Grün