Gebed in de veertigdagentijd

GEBED

Heer onze God,

wij zijn Uw beminde kinderen.

Zozeer hebt Gij de mensen bemind,

dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,

om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,

ons te genezen en ons te vernieuwen.

De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd

door oorlog, ziekten en natuurrampen.

In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder

door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.

Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.

Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,

breng door deze ziekte de gehele mensheid

tot omkeer en geloof in U,

schenk aan de wetenschappers het inzicht

om deze ziekte effectief te bestrijden,

zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,

schenk aan de mensen die reeds besmet zijn door dit virus Uw genezende liefde,

schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,

en schenk ons allen het vertrouwen in U,

dat wij geborgen zijn in Uw hand

en wat ook gebeurt,

Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.

Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,

door Christus onze Heer.

Amen.

pater Bartholomé, De Kommel, Maastricht