Feest van de Heilige Bonifatius

Op 5 juni was het feest van de H. Bonifatius, de patroonheilige van ons bisdom Groningen-Leeuwarden. Bonifatius bracht het christendom naar het noorden. Hij was in alle opzichten een missionaris. In 754 werd hij omgebracht in Dokkum. 
Om Bonifatius te gedenken hield het bisdom elk jaar de Bonifatiusdag in Dokkum. Gelovigen uit het hele bisdom konden elkaar ontmoeten en elkaars geloof versterken. In de loop der jaren nam het aantal mensen af.

In 2016 kwam het accent te liggen op de oecumene. Protestantse kerken in Dokkum gingen meedoen met de organisatie. De Bonifatiusdag werd uitgebreid met twee dagen. Een weekend lang waren er workshops, wandelingen en culturele evenementen. Hoogtepunt waren op zondag de Eucharistieviering met de bisschop, eerst Mgr. Gerard de Korte, tegenwoordig Mgr. Ron van den Hout en pastoor Paul Verheijen, de processie door de binnenstad van Dokkum en de oecumenische vesperviering in de Bonifatiuskapel.

De Bonifatiuskapel (1934) heeft 2.000 zitplaatsen en is gebouwd in Romaanse stijl. Pater Titus Brandsma maakte zich sterk voor de bouw van de kapel. Al in het jaar 1876 kwamen pelgrims per stoomboot uit Leeuwarden naar Dokkum. 

Dit jaar kon het feest geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. Thuis kan men echter ook gedenken. In de app Getijdengebed van Mgr. Jozef M. Punt staat een gebed met betrekking tot deze feestdag.

Gebed

God, Gij hebt door de prediking van de heilige Bonifatius verschillende volkeren één gemaakt in het belijden van Uw Naam. Wij vragen U op de voorspraak van deze bisschop en zijn gezellen in het martelaarschap: laat ons met instemming volbrengen al wat Gij verlangt om, als volk dat op weg is naar het eeuwig geluk, eensgezind te zijn in het geloof en in daadwerkelijke liefde.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.