Een groet vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Hierbij krijgt u de groeten van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) die, normaal gesproken, wekelijks in de Martyriakerk samenkomt. Ik schrijf “normaal gesproken” want in deze COVID-19 tijd is alles anders.

Wie zijn wij, de kerkgangers naar de Martyriakerk? Één van onze twee predikanten, ds. Marten de Vries, zegt vaak dat ‘Martyria’ getuigen betekent. Getuigen van Jezus Christus. Wij willen, moeten dus, getuigen van Jezus de gekruisigde, wat meer is de opgestane uit de dood. Hoewel we dat lang niet altijd doen en ons leven ook lang niet altijd daar van getuigt moeten we wel over onze Heiland willen en kunnen getuigen. We beseffen dat we zondige mensen zijn en elke dag mogen leven van genade. Dat kunnen we alleen doen door het werk van de Heilige Geest. Dat is ook de reden dat boven op onze kerk geen haan maar een duif staat. De duif is immers het teken van de Geest. Toen Jezus door Johannes de doper werd gedoopt in de rivier de Jordaan daalde de Geest in de vorm van een duif op Jezus neer.

Het jaar 2020 loopt al aardig ten einde en nog enkele weken en we vieren weer het kerstfeest. De geboorte van Jezus als kind in deze wereld. Het is goed te weten dat dat kleine kindje niet klein is gebleven maar een man is geworden. Deze man heeft de schuld van de hele mensheid op zich genomen door aan het kruis zijn tegenstander de satan te verslaan. 

Van dat evangelie, die blijde boodschap, mogen we elke zondag in de kerk, of zoals dat nu nog gaat via een live-stream getuigen en de naam van onze God groot maken met onze gemeentezang en gebed.

Jaap Karssies