Doe mee aan onvergetelijke Hemelvaartswandeling op 26 mei bij Nicolaikerk in Appingedam !

Doe mee aan onvergetelijke Hemelvaartswandeling op 26 mei bij Nicolaikerk in Appingedam

Donderdag 26 mei organiseert de Liudgerparochie een zeer bijzondere wandeling, rond de Nicolaikerk in Appingedam. Mensen uit alle delen van de parochie die tijdens een fraaie wandeling even willen bijpraten met bekenden, zijn van harte welkom. Na de wandeling is er een eucharistieviering Ook kunt u deze dag genieten van prachtige muziek van het Liudgerensemble.

De wandeling past in de traditie van de ‘Liudger Hemelvaartswandeling’, die jaarlijks gehouden wordt rondom een kerkgebouw buiten onze eigen parochie, maar waarmee de kerk wel historische banden heeft.

Dat is dit jaar de Nicolaikerk in Appingedam. Deze kerk was in de middeleeuwen de belangrijkste katholieke kerk in de Ommelanden. Behalve de pastoor waren er in de Middeleeuwen maar liefst acht priesters aan verbonden en er waren meerdere altaren in de kerk. Na de Reductie van Groningen in 1594 werd de Nicolaïkerk een protestantse kerk.

De Nicolaikerk is dus een mooi decor voor onze wandeling, waarvan het doel echter in de allereerste plaats is dat we elkaar kunnen ontmoeten.

“De dag is echt bedoeld om één keer per jaar samen te wandelen. Je kunt even weer bijpraten en bekenden vertellen wat je bezig houdt. Op die manier willen we als kerk écht ontmoetingen mogelijk maken”, vertelt een pastor Dorus Wubbels. Volgens hem past de jaarlijkse wandeling ook goed bij de naamgever van de parochie, de heilige Liudger. “Dat was iemand die graag reisde, maar ook iemand die buiten de vaste kaders durfde te denken. Het organiseren van deze dag is voor ons ook een beetje een avontuur en een experiment, en dat zou Liudger vast en zeker aanspreken”, aldus pastor Wubbels.

Maar behalve dat je elkaar kunt ontmoeten, en dat de dag en de muziek je kunnen inspireren, is de dag ook gewoon bedoeld om gezellig te zijn. “Tja: dat is in het leven nu eenmaal ook heel belangrijk. En de wandeling die we ’s morgens doen is ook nog eens mooi en interessant, dus wat willen we nog meer..!”

De Nicolaikerk in de grootste kerk in de Ommelanden; alleen in de stad zijn nog twee grotere kerken. Momenteel is de Nicolaikerk in gebruik bij de Protestantse Gemeente Appingedam als kerkgebouw voor de zondagse erediensten.

De Liudgerparochie is de Protestantse Gemeente, zeer erkentelijke dat dit kerkgebouw op Hemelvaartsdag “geleend” mag worden voor onze eucharistievoering.

Met het bezoek aan Appingedam wordt een nog niet zo heel lange traditie voortgezet. Voor het eerst in 2015 – het jaar van de fusie van de vroegere parochies tot één Liudgerparochie – werd een Liudger -Hemelvaarstwandeling georganiseerd, en dat gebeurde tot en met 2019. Wegens corona kon dat twee jaar niet doorgaan, maar dit jaar kan dat gelukkig weer.

De Liudger wandel- en ontmoetingsdag is georganiseerd door de Werkgroep Ontmoeten.

Hoe ziet de dag er uit?

De Liudger Ontmoetingsdag begint ’s morgens om acht uur, met een wandeling in en om Appingedam. Deze wandeling duurt een uur.

Daarna is er koffie en zijn er broodjes. Vervolgens is de eucharistieviering om tien uur. Overigens is er ook een crèche voor de jongsten, en is er een kinderwoorddienst.

Na de viering is er opnieuw de mogelijkheid om samen koffie te drinken.

Iedereen vanuit de parochie, maar ook van elders, is deze dag van harte welkom. Samen kunnen we er zo een prachtige dag van maken.