Christus Koning

Met het hoogfeest van Christus Koning gaan we zondag de laatste week van het kerkelijk jaar in. Het feest is naar kerkelijke maatstaven jong: het werd in 1925 ingesteld naar aanleiding van het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea, het concilie dat bijeengeroepen en werd voorgezeten door keizer Constantijn de Grote.

Normaal gesproken zingt het Liudgerensemble op het feest van Christus Koning. Komend weekeinde zou het projectkoor, dat vorig jaar haar 5-jarig bestaan vierde, op zaterdagavond om 19.00 uur in Wehe-den Hoorn zingen en zondagmorgen om 11.00 uur in Uithuizen. Er waren mooie liederen in verschillende compositiestijlen in voorbereiding. Vanwege het coronavirus kan dit echter niet doorgaan. 

Flashback oogstdankviering

Alle geloofsgemeenschappen van onze parochie hebben afgelopen zondag 15 november de oogstdankvieringen gehouden om God te danken voor de vruchten van de aarde. Door diverse parochianen waren prachtige versieringen gemaakt van aardappelen, maiskolven, eieren en nog veel meer. Na de viering ontving iedere parochiaan in Uithuizen een zakje tulpenbollen.

De oogstdankdagen zijn afgeleid van Quatertemper volgens de website Sameneerlijketen.nl. Quatertemper zijn boete- en vastendagen ter heiliging van de vier seizoenen. Vóór de Reformatie was het gebruikelijk om rond de wisseling van de seizoenen, dagen van vasten en gebed te houden. De Latijnse naam voor deze dagen was Quatertemper. In de lezingen stond men stil bij de aarde, het zaaien, groeien en oogsten. De protestantse dankdag voor het gewas en arbeid op de eerste woensdag in november is daar van afgeleid. In katholieke kerken wordt de dankdag meestal vastgesteld in overleg met de plaatselijke parochie.