Catechese

De catechese van paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie afgelopen woensdag 15 november:

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Na verschillende getuigen van de verkondiging van het Evangelie ontmoet te hebben, neem ik mij voor die cyclus van catecheses over de apostolische ijver samen te vatten in vier punten, geïnspireerd door de Apostolische Exhortatie Evangelii gaudium (De vreugde van het Evangelie), die deze maand 10 jaar oud wordt.
Het eerste punt, dat we vandaag behandelen, het eerste van de vier, kan niet anders dan gaan over de houding waarvan de inhoud van de evangelisatie afhankelijk is: de vreugde. De christelijke boodschap, zoals hoorbaar in de boodschap van de engel aan de herders, is de verkondiging van een ‘grote vreugde’ (Lc 2,10). De reden? Een blijde boodschap, een verrassing, een blijde gebeurtenis? Veel meer, iemand: Jezus!

Geliefde broeders en zusters, de vraag is dus niet om Hem te verkondigen, maar hoé Hem verkondigen. En dat ‘hoe’, dat is de vreugde. Ofwel verkondigen we Jezus met vreugde, ofwel verkondigen we Hem niet. Immers een andere weg om Hem te verkondigen is niet in staat de waarachtige werkelijkheid van Jezus over te brengen. Lees hier verder.

Catechese