Bidden voor het klimaat

Het weekend van 13-14 maart staat in het teken van het Klimaatalarm. Elf organisaties verenigd in de Klimaatcrisis Coalitie, waaronder Greenpeace, roepen op om vlak voor de verkiezingen aandacht te geven aan het leefbaar houden van de aarde. Speciaal voor deze gelegenheid hebben onder andere Groene Kerken en de werkgroep Laudato Si het volgende geschreven:

Gebed

God,

U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
Hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.
Heer,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar wij hebben haar respectloos behandeld.
We hebben uitgebuit, vervuild, kapotgemaakt.
Het klimaat verandert, dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van andere mensen.
Vader,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.
God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons een hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer,
voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en u groot mag maken.

Amen.

Gletsjers hebben de afgelopen eeuw veel sneeuw en ijs verloren als gevolg van stijgende temperaturen en verschillende patronen in regen en sneeuwval.