Bezinnen op onze leefwijzen

De komende dagen wordt van ons gevraagd om ons te bezinnen op de toekomst van de aarde. Paus Franciscus heeft daartoe opgeroepen omdat de milieuvervuiling de aarde veel schade aanbrengt. Ook vraagt hij aandacht voor de arme mensen. Zij worden extra getroffen door de klimaatverandering. De Laudato Si Week ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Laudato Si encycliek duurt van 16 tot 24 mei. 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een gemeenschappelijk noveengebed gepubliceerd en daarnaast teksten en gebeden voor elke dag van de noveen.