Bekijk hier de Hemelvaartsviering in Appingedam

Een Hemelvaartswandeling en – dienst in Appingedam om nooit te vergeten

De traditionele Hemelvaartswandeling, die donderdag 26 mei gehouden werd in Appingedam, is een groot succes geworden. Circa zestig mensen afkomstig uit alle lokaties van de Liudgerparochie waren vroeg hun bed uit gegaan om ’s morgens vanaf acht uur aan de wandeling deel te nemen. Onder leiding van twee deskundige gidsen kregen de deelnemers de mooiste bezienswaardigheden en historische plekken van Appingedam te zien, waaronder de hangende keukens, oude katholieke kerkgebouwen en de prachtig gerestaureerde kleine synagoge.

Het wandelen op Hemelvaartsdag is een traditie, die de deelnemers brengt naar dorpen en steden in de provincie Groningen die vroeger betekenis hadden voor de katholieken. Deze keer was de keuze gevallen op Appingedam, omdat daar de Nicolaikerk staat, tot de Reductie van 1594 de belangrijkste en grootste katholieke kerk in de Ommelanden.

Na de wandeling, een pauze met cake of krentenbrood en een kop koffie begon de Hemelvaartdienst in deze kerk, onder leiding van pastor Dorus Wubbels. De kerk was behoorlijk vol. Het zal misschien wel honderden jaren geleden zijn geweest dat er zoveel katholieken bijeen waren in dit gebouw. Dat was mogelijk dankzij de vriendelijke medewerking van de Protestantse Kerk, de huidige gebruiker.

Tijdens de dienst, die werd geopend met een processie en het zingen van het lied Dona Nobis Pacem, bleek weer eens hoeveel geluk wij hebben met het Liudgerensemble. Het koor zong bijna alle sterren van de hemel, en zorgde voor hemelse klanken op deze Hemelvaartsdag, onder de bezielende en vakkundige leiding van Jelke Hamersma. Er zijn in Nederland vermoedelijk niet veel parochies met zulke mooie koren, zo durven we wel te stellen, dus laten we daar maar zuinig op zijn.

De dienst was voorbereid door de Werkgroep Ontmoeten en Verbinden, en ook deze werkgroep heeft een compliment dik verdiend voor het organiseren van deze bijzondere dag in een somber tijdsgewricht. De dienst werd overigens bijgewoond door Oekraïense vluchtelingen die aan het begin van de viering door pastor Wubbels zeer terecht van harte welkom werden geheten in onze parochie. Hopelijk kunnen we de komende tijd veel voor hen betekenen.