Bedevaart

In het bedevaartsoord Den Briel in het bisdom Rotterdam worden op zaterdag 9 juli de HH. Martelaren van Gorcum herdacht. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken vanwege hun geloof werden omgebracht door de Watergeuzen. Om 11.00 uur begint de dag met een Eucharistieviering. Mgr. Hans van den Hende is de hoofdcelebrant. Daarnaast is er een groot aantal concelebranten waaronder onze bisschop Ron van den Hout.
Voor wie wil weten wat de Nationale Bedevaart inhoudt, er is een mooi filmpje van gemaakt: online bedevaart.

In de bedevaartskerk bevinden zich ook gedenkstenen van drie jongere martelaren, te weten Edith Stein, Karl Leisner en Titus Brandsma, die onlangs zalig werd verklaard en afkomstig is uit het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Voor meer informatie klik hier.