Advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis. Gedurende vier weken kijken wij uit naar de geboorte van het kindje Jezus. Een tijd van stil worden en verwachten.
In de laatste week van de Advent wordt in de vespers een van de zeven zogenoemde ‘O-antifonen’ gezongen. Een antifoon is een vers dat voorafgaande een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam van de O-antifonen verwijst naar het Latijnse aanhefwoord O waarmee ze alle beginnen. De O-antifonen geven uitdrukking aan het verlangen naar de komst van de Messias.

Gedicht

Het licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die ons wijst
waar God zich hier laat vinden.
Dit licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.

Het licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.

Het licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons ademhalen.

Sytze de Vries