Beving en beleving

Vaak krijgt Noord Groningen nationale aandacht vanwege de neveneffecten van de aardgaswinning: bodemdaling en scheuren in gebouwen. ‘We bouwen af!’ beloven partijen en politici. 

Door de verschuiving van fossiele naar alternatieve vormen van energiewinning zijn inderdaad op veel plekken windmolens en zonnepanelen verschenen. Ook wordt hardop gefluisterd over nucleaire energie. 

Nu Rusland de gasexport vermindert (verzakt daar de bodem niet?) wordt in West Europa teruggeschakeld naar kolen. Niemand heeft zin aan kleumen in de winter. Milieu organisaties trekken verontrust aan de bel, want het ging al in veel opzichten slecht met de luchtkwaliteit, met flora en fauna.

Ondertussen worden veel woningen gesloopt en herbouwd. Bewoners zitten in wisselwoningen. Nieuwe woningen worden meteen aardbevingsbestendig gemaakt. En wat zijn er veel mensen met muren die scheurden en al dan niet met blijvend succes behandeld werden. 

Instanties als steunpunt ‘Stut en Steun’ in Appingedam bieden een luisterend oor en werken nauw samen met belangenorganisaties als Groninger Gasberaad (GGB) en Groninger Bodem Beweging (GBB). Samenwerkende kerken steunen het Platform Kerk en Aardbeving (PKA), die een op aardbevings-trauma’s gerichte geestelijk verzorger in dienst heeft.

De grootste beving zit in onze beleving. Als de bodem rilt, trillen onze menselijke snaren ook. In veel gezinnen en bij veel individuele mensen heeft de instabiele bodem persoonlijke gevolgen. Bevende aarde heeft gevolgen voor veilige huisvesting, financiën, relaties en toekomst. 

Heeft u misschien behoefte hierover te sparren? Een goed gesprek met een luisterend oor, geeft beslist lucht. Misschien heeft u al een gesprekspartner? Wij bieden ons beiden aan om met u mee te leven en met u van gedachten te wisselen. Schroom dus niet om contact te zoeken. 

Uw pastores Nellie Hamersma en Dorus Wubbels