Aandacht voor de schepping

Nog tot en met 4 oktober duurt de periode van de schepping. Tot die tijd wordt er door de Kerk extra aandacht gevraagd voor de aarde en al wat daarop leeft. ‘Want deze is verstoord’, aldus paus Franciscus. ‘De gevolgen zien we om ons heen, bijvoorbeeld de opdrogende rivieren.’ 

De periode van de schepping begon op 1 september met de Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping. De paus sprak toen over watertekorten en het ontbreken van een rechtvaardige economie. Hij spoorde aan tot verandering, onder andere van onze levensstijl en de politiek. ‘Opdat alle mensen, ook toekomstige generaties, kunnen leven.’
De paus stelde in 2015 de Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato in. Deze vloeide voort uit de encycliek Laudato Si, die voor bestuurders en wetenschappers een moreel kompas vormt bij het nemen van duurzame besluiten. 
De dag is volgens de paus een gelegenheid om God te danken voor het wonderlijke werk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd, om zijn hulp in te roepen bij de bescherming van de schepping en om Hem te smeken om vergiffenis voor de zonden tegen de wereld waarin wij leven’. 

Met de encycliek Laudato si zette hij de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis wereldwijd op de agenda. Er zijn bijna 1.000 organisaties opgericht rondom de encycliek, waaronder in Nederland de Laudato si’ Alliantie.