Aandacht voor de aarde

De Internationale Unie van Generale Oversten (UISG) roept internationale organisaties, regeringen, het maatschappelijke middenveld, instellingen van het Vaticaan en de academische wereld op om toezeggingen te doen voor een betere bescherming van de planeet.
Met het UISG-initiatief Sisters Advocating Globally, in samenwerking met het Global Solidarity Fund, organiseren de zusters wereldwijd een aantal ontmoetingen, die in november 2023 moeten resulteren in een eerste UISG-forum in Rome.
De UISG benadrukt dat de klimaatverandering en aantasting van het milieu niet alleen een sociale kwestie zijn, maar ook nauw verbonden zijn met ons geloof. Lees hier verder.