Liudgerbrief 7/22

Geachte parochianen en andere geïnteresseerden,

De Advent is begonnen, de tweede kaars wordt a.s. zondag ontstoken in onze kerken. Anders dan vorig jaar, toen we een lockdown vreesden en ook meemaakten, zijn nu de voorbereidingen voor Kerstmis in volle gang. Alles lijkt weer te zijn zoals drie jaar geleden, met dát verschil dat pastor Wubbels onze Liudgerparochie heeft verlaten en we gewend zijn geraakt aan af en toe een livestream bij de vieringen. Met het oog op die laatste twee genoemde feiten, ontvangt u deze Liudgerbrief: Vanwege het toedienen van het sacrament van het Vormsel aan twee volwassenen, is er een roosterwijziging voor a.s. weekend te melden:

Op ZATERDAGAVOND 3 DECEMBER VERVALT DE VIERING IN KLOOSTERBUREN OM 19.00 UUR – deze viering wordt nu gehouden op ZONDAG 4 DECEMBER OM 10.00 UUR in de Heilige Willibrorduskerk in Kloosterburen:
In deze viering, die per livestream wordt uitgezonden, ook met het oog op familie en vrienden van de vormelingen die in het buitenland wonen of vertoeven, zullen Rudi Diekstra en Radoslav Koki het Heilig Vormsel ontvangen. Pastor Dorus Wubbels zal voorgaan, het Sint Caeciliakoor, waarvan Rudi de vaste organist is, zal de viering muzikaal ondersteunen. U kunt de viering dus ook nog terugkijken.

Omdat het technisch team die morgen de viering vanuit Kloosterburen uitzendt, is er dus geen livestream om 9.30 uur vanuit Bedum.
Als u nog vragen hebt, kunt u ze altijd stellen aan de coördinatoren, aan iemand van de Locatieraad of aan pastor Nellie.
Misschien ten overvloede: Om wat energie te besparen zal er maandelijks een ‘vijfkerken-viering’ zijn – in elk geval van december tot en met maart 2023.
Dat betekent voor het weekend van 10 en 11 december dat er in Kloosterburen, Wehe den Hoorn, in Delfzijl en Bedum geen viering is:

De eucharistieviering waarin de bisschop Mgr. dr. C.F.M. van den Hout zal voorgaan, is op zondag 11 december om 10.30 uur in Uithuizen: in die viering wordt de kerk, na restauratie van de 24 glas-in-loodramen, weer in gebruik genomen. U bent bij deze van harte uitgenodigd. Hebt u vervoer nodig, neemt u dan contact op met uw locatie-coördinator. Aan de vooravond, op zaterdag 10 december wordt door de vakmensen de restauratie nog eens uitgelegd en getoond.
Met prachtige muziek en zang wordt die avond de kerk al ingewijd.

Tot ziens, dus! Een mooie ADVENT toegewenst!

Het parochiebestuur & pastor Nellie