LIUDGERBRIEF 5/22, oktober 2022

Geachte parochianen en andere geïnteresseerden,

Het voelde wel een beetje als een overval voor iedereen: afgelopen zondag is in de kerk van Delfzijl, aan het einde van de viering van startzondag, bekend gemaakt dat heel binnenkort pastor Dorus Wubbels onze parochie gaat verlaten. Na drie en een half jaar, waarvan ook twee jaar coronatijd, heeft hij gemerkt dat hij ‘doorgegroeid’ is en toe is aan ‘een andere werkvorm’.

De parochie is daarin niet de vorm die hem het beste past. Wij gunnen hem van harte daarin een nieuwe keuze – hij heeft gesolliciteerd bij zorggroep Meander in het zuidoosten van de provincie en zal per 1 november daar gaan werken als geestelijk verzorger binnen meerdere zorghuizen in de regio.
1 november is snel. Een groot gezamenlijk afscheid heeft al niet zijn voorkeur maar gaat ook niet meer lukken. Dat betekent dat u van pastor Wubbels op de plaatsen waar hij (voor ‘t laatst) viert, afscheid kunt nemen.

Dat zal zijn in:

Delfzijl: op zondag 9 oktober kunt u in en na de viering van 11.30 uur van hem afscheid nemen

Uithuizen: op zondag 16 oktober kunt u in en na de viering van
11.00 uur van hem afscheid nemen.

Kloosterburen & Wehe-den Hoorn: op zondag 23 oktober kunt u in en
na de viering in Wehe-den Hoorn om 10.00 uur afscheid nemen.

Bedum: op zondag 30 oktober kunt u in en na de viering van 11.00 uur afscheid nemen.

Ook heeft zijn snelle afscheid consequenties voor de Allerzielenvieringen. Er zijn niet zomaar andere priesters of pastoraal werkers beschikbaar om zijn vieringen over te nemen. We moesten dus snel schakelen en aanpassen.
Dat betekent dat wij wel gewoon vijf Allerzielenvieringen houden op de eigen locaties – in vier kerken op de avond met daarna de rondgang over het kerkhof en in alle vijf kerken – als u dat wilt – met een kopje koffie na.

De Allerzielenvieringen vinden nu als volgt plaats:

❖  Kloosterburen: op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur (niet op woensdag dus)

❖ Delfzijl: op zondag 30 oktober om 11.30 uur

❖ Bedum: op maandag 31 oktober om 19.00 uur (niet op dinsdag dus) ❖ Wehe-den Hoorn: op dinsdag

1 november om 19.00 uur

❖ Uithuizen: op woensdag 2 november om 19.00 uur

In alle Allerzielenvieringen zal pastor Nellie Hamersma voorgaan.

Als u nog vragen hebt, kunt u ze altijd stellen aan zowel pastor Wubbels (tot 30 oktober) of aan pastor Nellie, aan de coördinatoren of iemand van de locatieraad.

We hopen dat in de loop van de komende maanden wordt voorzien in de vacature die nu is ontstaan. Tot die tijd worden we geholpen om zoveel mogelijk alles door te laten gaan. Om wat energie te besparen zal er af en toe een ‘vijfkerkenviering’ zijn – dat is goed voor de onderlinge band die er al is – en het helpt om tijdelijk even verder te kunnen zonder priester.
Wij wensen u dit najaar veel ‘positieve energie’ toe, veel geloof en veerkracht. En voor pastor Wubbels: veel vreugde en zegen in zijn nieuwe werkkring.

Tot ziens in onze kerken!

Het pastoraal team & het parochiebestuur

FOTO Archief. De feestelijke installatie van pastor Dorus Wubbels in de H. Liudgerparochie Noord-Groningen. (2018)