Feestdag H. Jacobus

Op 25 juli vond de feestdag van Sint Jacobus plaats, de patroonheilige van de parochiekerk in Uithuizen. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob hield op deze dag een pelgrimswandeling van 9 km vanaf het pelgrimsmonument bij onze kerk. Ruim dertig mensen deden hieraan mee. Op zondag 26 juli zong het koor het St. Jacobuslied aan het einde van de Eucharistieviering met pastor Wubbels. En zo ging de naamdag van de apostel Jacobus niet geheel onopgemerkt voorbij in deze toch wat opvallende zomer, waarin we gelukkig wel weer op vakantie mochten, maar waarin we ook leven met beperkingen van sociale contacten, afstand houden, uit de buurt blijven, niet aanraken, eigenlijk een heleboel dingen die indruisen tegen ons mens zijn. Want wij naar trachten naar is lief te zijn voor de ander, elkaar te troosten of te bemoedigen. Laten we hopen dat het coronavirus spoedig zal uitdoven. 

Gebed 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.


Amen.