Herdenkingsdienst Jan Bos

Op 5 augustus is Jan Bos overleden. De herdenkingsdienst vindt in besloten kring plaats op maandag 10 augustus om half elf in de R.K. kerk Maria ten Hemelopneming in Bedum.
De dienst is online te volgen via een livestream via Youtube : https://youtu.be/aCPL9jyHTLc