Bonifatius Academie: cursussen

Wie op zoek is naar nieuwe inspiratie voor het geloof, kennis wil vergroten en wie ook nieuwe mensen wil leren kennen, kan eens nadenken over deelname aan een bijzondere cursus van de Bonifatius Academie. Het betreft een cursus bestaande uit vijf lesavonden vanaf 18 september.

De Bonifatius Academie is een voorziening bestemd voor het gehele bisdom en wil ‘meer bieden dan een boek’: gesprekken en persoonlijke ontmoetingen zijn daarbij even belangrijk als kennisoverdracht. De Bonifatius Academie biedt cursussen, trainingen, theologische gespreksgroepen en publiekslezingen. De cursussen zijn bedoeld voor het kerkelijk vrijwilligerskader van parochies en ook voor overige belangstellenden in de samenleving.

Cursussen over Jezus Christus

Wie is Jezus Christus voor ons? Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst? In een vijftal avonden, die worden gegeven in Leeuwarden, gaan de deelnemers zich bezig houden met deze vragen. “We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft. Bij elke avond hoort een thuisopdracht”, aldus de organisatie.

Avond 1: maandag 18 september 2023 Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten? 

Avond 2: maandag 2 oktober 2023 Beelden van Jezus Christus in de H. Schrift: synoptici. 

Avond 3: maandag 16 oktober 2023 Beelden van Jezus Christus in de H. Schrift: Johannes-evangelie. 

Avond 4: maandag 30 oktober 2023 Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen. 

Avond 5: maandag 13 november 2023 Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus. 

Cursusleider is pastoor B. van der Wal. De cursus wordt op maandagavond gegeven in het parochiehuis van de Dominicuskerk,  Harlingerstraat 26, 8913 CE Leeuwarden Tijd: 20.00 – 21.30 uur. De kosten voor de cursus zijn € 20,00. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website op de pagina Bonifatius Academie: https://bisdomgl.nl/bonifatius-academie

Hier treft u alle informatie aan over de Bonifatius Academie.  

Het aanmeldformulier kunt u sturen naar: mw. Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl