Pastor Wubbels

Mijn naam is Pastor Dorus Wubbels.

Oorspronkelijk kom ik uit Musselkanaal en werd geboren in 1960. Na de middelbare heb ik pastoraaltheologie gestudeerd in Heerlen (Universiteit voor Theologie en Pastoraat).
Tijdens mijn tweejarige missionaire stage in Nairobo heb ik me destijds aangemeld bij de missionarissen van Mill Hill. Na mijn priesterwijding in 1991 heb ik geleefd in het Bisdom Basankusu Congo (toen nog Zaïre); het bisdom Itaguaí (Brazilie); het Bisdom Groningen-Leeuwarden (Emmen en omstreken); nogmaals in Nairobi (begeleider theologie-studenten); en in het bisdom Rotterdam (vooral in de Portugeestalige parochie).

"Amare et servire" -liefhebben en dienen - is de lijfspreuk van Herbert Vaughan die in 1866 de Missionarissen van Hill Mill heeft gesticht. Ik hop dat ik mezelf nog vele jaren verdienstelijk mag maken in deze parochie vanuit de liefdevolle houding die Jezus kenmerkte en dit als opdracht meegaf aan zijn leerlingen

Ik zie mezelf als een ontdekkingsreiziger. Vroeger gingen (vooral ) Europeanen geografisch op zoek naar 'terra incognita' - en was nog zoveel onbekend land om te verkennen en in kaart te brengen. Ik ben meer een sociale of relationele ontdekkingsreiziger. Haast ieder mens is een mij onbekende werkelijkheid met een unieke geschiedenis, levenservaring en inzichten. Ik vind het fijn met mensen om te gaan in lief, leed en allerlei omstandigheden die zich aandienen. In de interactie ontdek ik niet alleen medemensen, maar gaandeweg onthul en ontdek ik ook mezelf.

Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen