St. Josephkerk in Delfzijl

De Rooms Katholieke kerk St. Joseph is gebouwd in 1924 en wordt zeer gewaardeerd om zijn cultuur – en architectonische waarde. het is een van de laatste gebouwde kerken in neogotische stijl van 1924.

De geschiedenis van de Sint-Josephkerk in Delfzijl

Het Groningerland maakte voor het eerst kennis met het Christendom toen de H. Willebad in dit gewest kwam, hij was vanuit Engeland via Friesland hier gekomen, in het jaar 772.

Ongeveer 20 jaar later kwam ook de H. Ludger naar deze contreien. Het is niet helemaal duidelijk waarom in de loop der eeuwen de naam Ludger veranderd is in Liudger. Een mogelijke oorzaak kan zijn  dat een kroniekschrijver een schrijffout heeft gemaakt of het dialect de verbastering de oorzaak er van is.

Na 1100 verrezen in de tegenwoordige provincie Groningen vele parochiekerken, abdijen, en kloosters. In ons parochiegebied wijzen bepaalde namen daar nog op ; Grijze Monnikenklooster bij Termunten en Heveskesklooster aan de huidige Kloosterlaan. Weiwerd, Heveskes en Oterdum zijn in de jaren ’60 van de aardbodem verdwenen toen verschillende fabrieken zich hier vestigden. Het kerkje van Heveskes staat troosteloos tussen fabrieken.  

Lees meer ...

Locatiecoördinator

Heeft u de locatie coördinator van de Sint-Josephkerk in Delfzijl nodig? Dat kan zijn in geval van nood (overlijden) of om algemene vragen over bijvoorbeeld doopsel, Communie, vormsel, vergeving, ziektenzalving, huwelijk of catechese. U kunt via onderstaande gegevens in contact komen met de coördinator. Zij staan in direct contact met de betrokken pastores.

Buitensingel 18
9934 GB Delfzijl 
Telefoon 0596 61 34 08 
Mobiel 06 12 87 61 12

Locatieraad Sint-Josephkerk

Voorzitter LR: mevr. Marleen Burema-Vermuë
T. 0596-568116

Secretariaat LR:  mevr. Ineke Hoogeveen
T. 0596-682583
E. p.hoogeveen@kpnplanet.nl

Budgethouder LR: dhr. Nico Berg
T. 050-3022101
E. nico_jeanne@hotmail.com 

Notuliste:  mevr. Corrie Wouters
T. 0596-628095

Onderhoud en beheer:  dhr. Henk Hanekamp
T. 0596-615512  

Lid: dhr. Ton Knoop
T. 0596-618125  

Lid: dhr. Nout Brok
T. 0596-851337

Koor


mevr. Annie Rienstra-Woldberg
Organist:  dhr. Eddy Mul                        

Iedere maandagavond, 19.30 u wordt er gerepeteerd, nieuwe leden zijn altijd welkom.