Sint-Bonifatiuskerk in Wehe den Hoorn

De Sint-Bonifatiuskerk is een katholiek kerkgebouw in de Groninger plaats Wehe-den Hoorn. De kerk werd gebouwd naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers, waarschijnlijk geassisteerd door zijn zoon Pierre Cuypers jr.

Geschiedenis van de Sint-Bonifatiuskerk

De kerk werd geconsacreerd in 1927 door monseigneur Henricus van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht (het gebied van het huidige Bisdom Groningen-Leeuwarden behoorde tot 1956 tot het aartsbisdom.) Het is de vierde rooms-katholieke kerk in Wehe-den Hoorn.

Aan het begin van de 18e eeuw werd het Hogeland nog bediend door clandestiene rondreizende priesters. Officieel was het katholieke geloof in die tijd immers nog verboden. Toen langzamerhand het protestantse regime iets milder werd, werden her en der in den lande zogenaamde schuilkerken gebouwd. Het ging hier niet om werkelijk geheime kerken – de overheid was er wel degelijk van op de hoogte – maar om kerken die aan de buitenkant niet als zodanig herkenbaar waren. Tegen betaling werden deze gedoogd.

Zo kreeg ook den Hoorn in 1730 een dergelijke kerk. Dat men precies voor deze plaats koos had te maken met het feit dat zowel Warfhuizen als Lutjesaaksum een katholieke jonker hadden, die beiden graag op korte afstand een katholiek bedehuis hadden. De kerk werd gebouwd op grond van baron van Asbeck van de Lulemaborg in Warfhuizen.

Het aantal katholieken groeide snel, zodat de kerk in 1754 en 1803 vervangen moest worden door een grotere. In 1927 bouwde men de huidige kerk, niet helemaal precies op de plaats van de vorige gebouwen.

De stijl is expressionistisch, met reminiscenties aan de neogotiek, typisch voor het latere werk van Joseph Cuypers.

Locatiecoördinator

Heeft u de locatiecoördinator van de Sint-Bonifatiuskerk in Wehe den Hoorn nodig? Dat kan zijn in geval van nood (overlijden) of om algemene vragen over bijvoorbeeld doopsel, Communie, vormsel, vergeving, ziektenzalving, huwelijk of catechese. U kunt via onderstaande gegevens in contact komen met de coördinator. Zij staan in direct contact met de betrokken pastores. 

Warfhuisterweg 4
9964 AX Wehe-den Hoorn
telefoon: 0595 57 22 59
mobiel: 06 2525 4712 / 06 3011 3708