Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen

De geloofsgemeenschap van de Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen, die behoort tot de H. Liudgerparochie Noord-Groningen, wil bouwen aan een gemeenschap van mensen die met elkaar zoeken naar de betekenis van het geloof in hun leven, waar zij met elkaar bidden en vieren, elkaar troosten en bemoedigen, waar ons verlangen naar vrede en vertrouwen kan zijn als een ster, als een lichtje in de nacht. Wij willen een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

De geschiedenis van de Jacobus de Meerderekerk

De Jacobus de Meerderekerk is een neogotische rooms-katholieke kerk in Uithuizen in de Nederlandse provincie Groningen. De kerk werd gebouwd rond 1860 naar een ontwerp van Johan Franciscus Scheepers, in vakliteratuur meestal J.F. Scheepers genoemd. Hij was een Nederlandse architect, die vooral werkzaam was in de provincie Groningen. Hij had een voorliefde voor neogotische ontwerpen.

In 1606 of 1607 werd de rooms-katholieke statie van Uithuizen gesticht. De statie werd toegewijd aan de H. Jacobus de Meerdere, een van de apostelen van Jezus. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio en betekent standplaats (van een missionaris). Nederland was tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 officieel zendingsgebied, omdat in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (11581-1795) het rooms-katholicisme formeel niet was toegestaan. Vanaf de 17e eeuw kreeg de statie aan de Achterweg (de huidige Schoolstraat) de beschikking over een eigen gebouw voor bijeenkomsten. In 1823 werd een eenvoudige kerk gebouwd, waarschijnlijk was dat op dezelfde plek.

Lees meer ...

Jacobspad en Jacobsmonument

De Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen is ook het startpunt van het Jacobspad, een wandel- en fietsroute naar het Overijsselse Hasselt. Het pad maakt deel uit van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, de plaats waar Jacobus begraven zou zijn. Het pad werd op 17 mei 2008 geopend door kardinaal Simonis.

Het Jacobsmonument werd in 2001 in de voortuin van de pastorie geplaatst en is van de hand van J.P. van den Berg en J. Spijk. Het is een Jacobsschelp op een sokkel, met links daarvan een pelgrimsstaf waar een knapzak aan hangt. De schelp en de sokkel zijn gemaakt van Belgisch hardsteen, de staf en de knapzak zijn gemaakt van larikshout, omkleed met lood. De tekst op de sokkel luidt:

                Pelgrim

                je verlangen is groot

                je weg is lang

                je bent gedragen

                je bent geborgen

                vraag 

Begraafplaats en kapel

De begraafplaats werd in 1870 gesticht en in 1913 aanzienlijk uitgebreid. De kapel, in neogotische stijl, is ontworpen door Nieboer uit Utrecht, maar draagt tot in de kleinste details kenmerken van architect Alfred Tepe, die veel werd geïmiteerd. De kapel werd in 1890 gebouwd door de Uithuizer aannemer Adolf Rubertus.

De kapel heeft een zesdelig kruisgewelf en een zadelschilddak van leien. Op het altaar van gele en rode bakstenen staat een beeldengroep van natuursteen, voorstellende Jezus aan het kruis en Maria en Johannes. Deze beeldengroep is van de hand van Anton Josef Reiss uit Düsseldorf (ca. 1865)

In 2010 is de kapel gerestaureerd en op dinsdag 1 november 2011, de avond voor Allerzielen, gewijd door pastoor P.H.H. Wellen.

Locatiecoördinatoren

Heeft u de locatie coördinator van de Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen, Hoofdstraat-West 83, 9981 AB Uithuizen, nodig?

Dat kan zijn in geval van nood (overlijden) of om algemene vragen over bijvoorbeeld doopsel, Communie, vormsel, vergeving, ziekenzalving, huwelijk of catechese. U kunt via onderstaande gegevens in contact komen met de coördinator. Zij staan in direct contact met de betrokken pastores. 

Ans Spijk of Gerda de Jong
Telefoon: 06 2267 4830

Het e-mailadres van Ans Spijk is:   pietenansspijk@outlook.com