Sint-Willibrorduskerk in Kloosterburen

De in 1868 gebouwde kerk is in de verre omtrek al te zien door onder andere zijn hoge toren. De kerk is ontworpen en gebouwd door P.J.H.Cuypers.In 1925 werd er een orgel aangekocht van de firma Adema te Amsterdam. Het is nog geheel in originele staat en wordt nu gerestaureerd. Er hebben verschillende restauraties plaats gevonden o.a. in 1969-1970), in 1997 de buitenkant en het priesterkoor is in 2003 gerestaureerd.

De geschiedenis van de Sint-Willibrorduskerk

In de 16e eeuw, de tijd van de kerkhervorming en van politieke en godsdienstige strijd om de macht, sneuvelden ook in Groningen heel wat mensen en gebouwen. Uiteindelijk (in 1594) kwam Groningen in Staatse handen; rooms-katholieke activiteiten werden niet meer getolereerd. Wat er nog restte van het Olden- en het Nijenklooster verdween, alleen de kloosterkerk van Oldenklooster bleef bestaan en werd de kerk voor de gereformeerden (sinds de 19e eeuw ‘hervormden’ genoemd) in Kloosterburen; de kloosterbezittingen werden geconfisceerd en kwamen in handen van de Provincie Groningen.

Maar ondanks dat alles bleef Kloosterburen een katholiek dorp te midden van een overwegend gereformeerde regio (waar de bakermat van de gereformeerde kerken, Ulrum, op slechts enige kilometers afstand van de katholieke enclave is gelegen…).

Waarom juist Kloosterburen katholiek bleef, daarover zijn de geleerden het niet eens. Een voor de handliggende gedachte is, dat de eeuwenlange nabijheid van de kloosters op de mensen daar – blijkbaar – een onuitwisbare invloed heeft gehad. Van belang is ongetwijfeld ook geweest, dat enige borgheren in de buurt katholiek bleven.

In ieder geval hebben de heersende gereformeerde kerk en de wereldlijke overheid in de 16e eeuw er alles aangedaan om (ook) in Kloosterburen het rooms-katholicisme te laten verdwijnen. Openbare uitoefening van de roomse godsdienst was verboden. Rondtrekkende paters moesten in het geheim, vaak in boerenschuren, de mis opdragen. En met de zielszorg onder de gelovigen was het in zo’n situatie ook behelpen.

Lees meer ...

Locatie coördinator

Heeft u de locatie coördinator van de Sint-Willibrorduskerk in Kloosterburen nodig? Dat kan zijn in geval van nood (overlijden) of om algemene vragen over bijvoorbeeld doopsel, Communie, vormsel, vergeving, ziektenzalving, huwelijk of catechese. U kunt via onderstaande gegevens in contact komen met de coördinator. Zij staan in direct contact met de betrokken pastores.

Hoofdstraat 28
9977 RD Kloosterburen
Mobiel 06 30 92 38 05


Locatieraad Sint-Willibrorduskerk

Voorzitter – dhr. Olaf Bolt
Coördinator – mevr. Corrie Scholtens-Remijn
Secretaris – mevr. Titia Bolt- Holwerda
Budgethouder – dhr. Jan Stam
Gebouwen – dhr. Chris Staal 
Lid – mevr. Marian Bos- Bolt
Secretariaat – Hoofdstraat 44a


Bezoek de Sint-Willibrorduskerk

Als u onze prachtige kerk wilt bezoeken alleen of met een groep dan verzoeken wij u contact op te nemen met:

Als u onze prachtige kerk aan de Hoofdstraat 28 wilt bezoeken alleen of met een groep dan verzoeken wij u contact op te nemen met:

De locatie coördinatoren:

Corrie Scholtens of Annelies Reitsma (06-30923805)