Maria ten Hemelopnemingkerk in Bedum

De Rooms Katholieke Kerk “Maria ten Hemelopneming” van de geloofsgemeenschap Bedum is in 1881 in gebruik genomen, maar de parochie van Bedum werd al in 1676 gevestigd. Aanvankelijk was de parochie nog gewijd aan de heilig Walfridus, maar in 1855 werd Maria patronesse en dus werd ook de kerk naar Maria vernoemd. De parochie is in 2015 op gegaan in de nieuwe Liudger parochie. Deze parochie is ontstaan uit het samengaan van de parochies van Delfzijl, Uithuizen, Wehe den Hoorn, Kloosterburen en Bedum.

Geschiedenis van de kerk

De R.K. KERK “Maria ten Hemelopneming” werd in 1881 in gebruik genomen. Sindsdien moesten er nog enkele ornamenten worden geplaatst en hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. In 1883 werd het Moeder Godsaltaar geplaatst en in 1887 werden de 14 staties, vervaardigd door Eugène de Fernelmont uit Den Bosch, aangebracht. Tussen 1891 en 1906 kreeg het gebouw een tegelvloer, werden de vensters van het middenschip voorzien van gebrandschilderde ramen, kwam er een biechtstoel en werden twintig, nog uit de oude kerk afkomstige banken, vervangen door nieuwe. In 1925 kreeg de kerk elektrisch licht en in 1928 werd voetverwarming aangelegd. In 1934/35 vond er een grote restauratie plaats waarbij het gebouw van binnen werd gestucadoord, er een nieuwe tegelvloer werd gelegd, er boven het priesterkoor en het Maria- en Jozefaltaar gebrandschilderde ramen werden aangebracht, vervaardigd door glazenier Joep Nicolas uit Roermond en waarbij de staties werden overgeschilderd in dezelfde kleur.

Lees meer ...

Geschiedenis van de Parochie

In 1676 werd in Bedum een rooms katholieke statie (letterlijk standplaats = parochie) gevestigd, die bediend werd door rondtrekkende geestelijken uit de stad Groningen en later door Fransiscanen. Tegen 1740 werd een rooms katholiek kerkgebouw ingericht als schuilkerk, het huis van pater Van der Schilden, vrijwel zeker op de plaats van de huidige pastorie. Nadat koning Willem I de troon had bestegen, kwam er eindelijk voor katholieken werkelijke vrijheid van godsdienst en is de parochie heropgericht. Aanvankelijk was de parochie nog gewijd aan de heilig walfridus, maar in 1855 werd Maria patronesse en dus werd ook de kerk naar Maria vernoemd. Tegenwoordig is de Mariatenhemelopneming kerk onderdeel van de Heilige Liudger parochie.

Locatiecoördinator

Heeft u de locatie coördinator van de Maria ten Hemelopnemingkerk in Bedum nodig? Dat kan zijn in geval van nood (overlijden) of om algemene vragen over bijvoorbeeld doopsel, Communie, vormsel, vergeving, ziektenzalving, huwelijk of catechese. U kunt via onderstaande gegevens in contact komen met de coördinator. Zij staan in direct contact met de betrokken pastores. 

Grotestraat 47
9781 HB Bedum
Mobiel: 06 30 84 04 80

Locatieraad

De locatieraad van de Maria ten Hemelopneming kerk in Bedum bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Sjaak Schuit
Liturgie, catechese en diaconie: Vacature
Secretariaat en gemeenschapsopbouw Simon Arends
Budgetbeheerder: Martin Douma
Notulist: Corrie de Lange
Onderhoud en beheer: Adrie Dietvorst en Tonnie van der Werf

Sint Ceciliakoor

Het Sint Ceciliakoor van de Katholieke kerk Bedum bestond in 2013 maar liefs 160 jaar.

Voorzitter: Nico Bruns
Secretaris: Wina Witsenboer- de Boer
Organist:  Ria Reeze

Voor vragen met betrekking tot het koor kunt u contact opnemen met:
cecilia.bedum@gmail.com