Overweging 4e zondag van de 40-dagentijd

OVERWEGING  4e zondag van de 40-dagentijd A    22 maart 2020

een stille overweging ...een lege kerk...

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 9, 1.6-9.13-17.34-38

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Jezus spuwde op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: "Ga u wassen in de vijver van Siloam," - wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: "Is dat niet de man, die zat te bédelen?" Sommigen zeiden: "lnderdaad, hij is het." Anderen: "Neen, hij lijkt alleen maar op hem." Hijzelf zei: "Ik ben het." Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: "De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie." Toen zeiden sommige Farizeeën: "Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat. Anderen zeiden: "Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?" Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: "Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?" Hij antwoordde: "Het is een profeet." Zij voegden hem toe: "In zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen ?" Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: "Gelooft ge in de Mensenzoon?" Hij antwoordde: "Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven." Jezus zei hem: "Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt." Toen zei hij: " Ik geloof, Heer." (-) En hij wierp zich voor Hem neer.

 Woord van de Heer

 

Blind....

Zo voelt het voor velen van ons, deze merkwaardige dagen en weken, deze maand maart en zeker sinds vorige week, toen we opeens hoorden en merkten dat niemand  precies kan zien of hij ziek is, wat het virus met ons doet, en waar het zich gaat verspreiden en hoe lang dit alles kan duren …blind....zo voelt het ook... niemand ziet meer wat er aan het gebeuren is. In het zo bekende evangelie van de 'genezing van de blindgeborene' worden we aan het denken gezet over ons leven, over onze beperkingen....en over hoe we zelf zien. Het is een mooi, bekend en bijzonder verhaal....Eerst maar wat uitleg.....Deze mens was blind van zijn geboorte af....nooit iets gezien.. Dat is al wat om over na te denken... Al denken we met de beste opticiens van de wereld en de mooiste brillen en lenzen dat we alles meekrijgen... het meeste zien we niet. En ook is opvallend: de blinde krijgt en heeft geen naam.... en de vraag rijst dan ook of hij soms symbool staat voor het hele volk van God op aarde.....hij/zij kan dus ieder van ons zijn..... wie zijn wij eigenlijk als poppetjes op deze wereld?? ....aan de kant van de weg, met al onze zorgen – met onze afhankelijkheid en de vraag of iemand voor ons een medicijn, een serum, een vaccin weet? En voelt het niet als blind in onze angst om de toekomst....wat gaan we zien?

We leven in de meest ingewikkelde tijd van na de Tweede Wereldoorlog, zo verzekerden politici ons deze week.....en met overal virologen en microbiologen aan tafel, beseffen we goed dat er veel afhangt van 'weten’ en 'niet-weten’ …that's the question.... We horen het de blinde zeggen: “één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie!”(Jh. 9,25)
Jazeker......De idee dat blindheid  iets te maken zou hebben met een straf van God –wordt uitgesproken en uitgedebatteerd in het evangelie... en ja, zeker, er zijn sommigen die dat ook denken en zeggen van dit Covid19-virus – zeker, die gedachte komt ook langs...de leerlingen van Jezus meenden dat ook in eerste instantie...
Maar deze gedachte wordt door Jezus meteen ontkracht door te laten zien dat juist deze pijnlijke situatie de mens uiteindelijk dichter brengt bij God. Na Jezus' aanraking met het meest aardse dat er bestaat, speeksel en slijk, geneest de man....hij ziet nu wat er gebeurt als je vertrouwt dat het goed komt... en we horen hem zeggen: ‘Heer, ik geloof’.
Het woord ‘zien’ triggert ons: Het begint met Jezus, die een man ziet, die blind is. De leerlingen zien hem ook, maar die zien in hem vooral iemand bij wie je moeilijke vragen kunt stellen: Waar komt het lijden van de mensen vandaan?  Een misstap? een straf van God??  Jezus laat ons zien dat dit denken eigenlijk keihard is, mensen dubbel 'pakken'  door hen in hun beperking vast te pinnen op iets wat je niet weet....
Jezus laat in deze genezing zien wat je juist óók in de ander kúnt zien. Wat heeft een mens wél te bieden, waarin is elke mens een geschenk van God ?? In deze genezing wordt niet alleen de bijna veroordeelde, vragende, uitgestoten mens genezen, maar ook zijn omgeving wordt de ogen geopend. Er liggen in elke mens mogelijkheden besloten. Als die eens aan het licht zouden komen...keken we anders....Als we vertrouwen op Gods uitgestoken hand naar de aarde, waar zoveel mensen ziek zijn....dan voelen we goed dat ons geloof wonderen kan doen. Nee, we steken deze dagen onze handen niet uit naar elkaar, we houden veilige afstand, maar....maar laten we proberen te geloven dat God wel Zijn hand uitstrekt. We duiken wég voor het virus, natuurlijk, maar we zijn veel méér dan een zieke of gezonde mens, we willen niet als verslagen mensen door het leven gaan.... Wetenschappers zeggen het ons: ziektes hebben altijd bestaan en zullen er altijd zijn, maar laten we niet als blinden elkaar bang maken en opzien tegen elke dag dat we niet weten hoe het komt...

De Heilige Benedictus  (480-547, vader van het kloosterleven) zei het heel mooi:
“Onze ogen geopend voor het goddelijk licht,
moeten wij met een aandachtig oor luisteren
naar wat Gods stem ons dagelijks toeroept”.

Mogen we zo leven in deze tijd. Amen.

 

Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen