Opvolger bisschop De Korte bekend

Tot geloof komen

Een dag nadat bekend werd dat paus Franciscus een nieuwe bisschop heeft benoemd voor het bisdom Groningen-Leeuwarden, vond op zondag 2 april de Eucharistieviering plaats in de H. Jacobus de Meerderkerk in Uithuizen. We hebben gebeden voor de nieuwe bisschop, mgr. Ron van den Hout uit Brabant, 'dat hij een verbindende en betrokken herder mag zijn voor ons bisdom'. 

Pastoor Peter Wellen gaf bemoedigende catechese naar aanleiding van het evangelie over de opstanding van Lazarus, Johannes 11: 1-45. Hij stelde dat de opstanding van Lazarus bij ons de vraag kan oproepen waarom dat niet in ons leven gebeurt. “Wanneer we naar de lezingen van vandaag kijken, en kijken naar wat Ezechiël en Johannes ons willen vertellen, dan moeten we constateren dat dit niet hetgeen is wat zij ons willen zeggen. Ezechiël vertelt over het volk dat in ballingschap leeft. Dat het als het ware niet meer ziet zitten. De profeet probeert het volk moed in te spreken omdat God zijn volk bij de hand neemt. Dat Hij hen begeleidt naar het beloofde land. De belofte die hij eens heeft gedaan zal Hij gestand doen. Johannes doet in het Evangelie eigenlijk precies hetzelfde met het Schriftgedeelte over Lazarus. 

Jezus wekt Lazarus op uit de doden. Daarmee wil Johannes zeggen dat eenieder die in Hem tot geloven komt deel zal hebben aan het eeuwige leven. Het leven dat Jezus zelf is. En het bijzondere van dit verhaal is dat het draait om Marta. Zij staat vandaag centraal. Zij komt door de ontmoeting met Jezus tot het ware geloof. Daarom is zij getuige van het echte leven dat is in Jezus. Het is ook de voorzegging van datgene dat ook Jezus te wachten staat. Vandaar de huivering toen hij bij het graf stond. Ook Hij zal de dood vinden. Maar Hij zal uit de doden opstaan. Hij zal leven. Wanneer wij in Hem geloven zullen ook wij na de dood met Hem leven voor altijd. De weg die Jezus is gegaan betekent een nieuw begin. 

En ook wij kunnen toegangswegen zijn naar het leven waarover Jezus spreekt. Wat kan de betekenis van ons leven zijn ten opzichte van onze naasten. Wat is de de betekenis van de gelovige dimensie die wij middels ons doopsel hebben ontvangen, die Christus in ons heeft gevoed, die Christus telkens opnieuw voedt in de Eucharistie, in het ontvangen van de Heilige Communie. Want ook ons is het gegeven om mensen te laten delen in ons geloven, in ons vertrouwen in de levende Heer. Daarmee kunnen we de pijn niet altijd wegnemen. Dat zou de intentie ook niet moeten zijn. Wel kunnen we een stukje doorzicht geven naar Pasen. Door de dood heen stellen we ons geloven en vertrouwen in Christus, in Gods rijk van licht en vrede.” 

Foto: Archief RKB de Schelp


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen