Het reilen en zeilen van de werkgroepen besproken

Leden van de werkgroepen van de geloofsgemeenschap Uithuizen kwamen dinsdagavond 17 oktober bijeen in het St. Vincentiusgebouw voor het jaarlijkse werkgroepenoverleg. De bijeenkomst vond plaats in de achterste zaal van het verenigingsgebouw omdat er in het voorste gedeelte gebiljart werd. 
Het was het eerste overleg in de vacante omstandigheid van de H. Liudparochie nadat pastoor Wellen aan de slag is gegaan in de parochie H. Drie-eenheid. Het was twee jaar geleden dat de werkgroepen voor het laatst samen waren gekomen.
Namens de werkgroepen waren er dertien parochianen aanwezig. Zij spraken met de Locatieraad en pastor Hamersma over het functioneren van de werkgroepen. Over het algemeen draaien zij goed, concludeerde men. Verder kwamen de restauratieplannen aan bod, geldzaken, het coördineren van activiteiten rondom bijvoorbeeld onze patroonheilige Jacobus, de ontwikkelingen binnen de verschillende koren, gemeenschapsopbouw en de zorgen om de kerkgang en betrokkenheid van de jongeren. 


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen