Het Licht van de verrezen Heer

Het teken dat het Licht de duisternis heeft overwonnen werd zaterdagavond 15 april tijdens de Paaswake de kerk binnengedragen. 

De nieuwe paaskaars, symbool van het Licht van de verrezen Heer, werd in de H. Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen ontstoken aan het paasvuur dat vooraf was gezegend door pastoor Peter Wellen. Hij droeg de paaskaars plechtig de kerk in en zong daarbij heel mooi het Lumen Christi. De mensen antwoordden daarop Deo grátias. Het licht werd verder door pastor Nellie Hamersma en de misdienaars doorgegeven aan alle gelovigen die een kaarsje vasthielden.

Op de paaskaars staat het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X en Rho de letter P. Het is een afkorting van het Griekse woord Christos. Boven het monogram staat de Griekse letter Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet, en onderaan de letter Omega, de laatste letter van het alfabet. De letters duiden Gods almacht aan en zijn ontleend aan de Heilige Schrift, Openbaringen 1:8. Verder staat er een duif op afgebeeld, symbool voor de Heilige Geest. Er zijn ook vijf wierrookkorrels aan toegevoegd. Ze verwijzen naar de vijf wonden van Christus aan het kruis. 

De paaskaarsen voor Kloosterburen, Wehe-den Hoorn, Bedum en Delfzijl werden aan het einde van de Eucharistieviering gezegend en konden daarna door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen worden meegenomen naar hun locatie.


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen