Gezinsviering

Voor het eerst werd er een gezinsviering in de H. Jacobus de Meerderekerk gehouden waarbij alle kinderen, leerkrachten, parochianen, en opa's en oma's in het bijzonder, welkom waren. Pastor Nellie Hamersma droeg een juk waaraan vroeger melkemmers hingen om aan de kinderen uit te kunnen beelden dat we soms zware lasten moeten dragen in ons leven. We werden bemoedigd door de woorden van Jezus in Matteüs 11, 25-30: 'Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken'. Het nieuwe Liudger Kinderkoor werd geïntroduceerd en zong een paar liedjes. Dat ging heel goed. We hoorden het Hallelujah van L. Cohen op piano en viool. Verder lazen enkele oma's gebeden voor. De kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan kregen nog een verrassing van een van de leidsters van de Kinderwoorddienst. Na de viering was er koffie, thee en ranja met wat lekkers in de tuin van de pastorie. 

Ingezonden foto's:


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen