GEBED IN TIJDEN VAN CORONA

Gij, God van leven, 
die het welzijn wilt van mensen
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
wees ons nabij en draag ons.

Wees ons nabij nu wij bezorgd zijn
over de gezondheid van elkaar,
over de gezondheid van onze naasten,
over de gezondheid van onszelf.

Draag ons als wij zorg dragen
voor het welzijn van elkaar,
voor het welzijn en de genezing van onze naasten,
voor onze eigen genezing.

Wees nabij en draag hen die onder ogen moeten zien
dat zij een naaste kunnen verliezen aan de dood,
dat zij een geliefde uit handen zullen moeten geven,
dat zij niet aanwezig kunnen zijn
bij de uitvaart van een vriend of vriendin.

Gedenk de stervenden,
gedenk de gestorvenen,
gedenk dat Gij hoe dan ook
een God van levenden zijt.

Doe al uw mensen opstaan
in de kracht van uw levengevende Geest,
in de naam van Jezus de Verrezene,
in het licht van uw aanwezigheid.

Amen.

(Eric Borgman o.p. )

 

NOVEEN GEBED    tot Maria 

Goede Moeder, onze lieve Vrouw,
wij geloven in Uw zorg, Uw medeleven,
Uw voorspraak bij Jezus Uw Zoon.
Daarom komen wij vol  vertrouwen tot U
en wij vragen, door U, aan de Heer:

Bevrijd ons land van deze Corona- epidemie,
genees en sterk de zieken
zegen hen die zorg voor hen dragen,
geef wijsheid aan onze bestuurders
en geef dat wij spoedig weer kunnen samen komen
om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, 
verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen ,
geef ons licht waar het donker is.

Maria,
bescherm onze dierbaren
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus Uw Zoon.

Amen.  

( Johannes Hendriks, bisschop Haarlem-Amsterdam)

Laten we bidden ….

Om hulp in tijden van deze crisis.   
Om beterschap voor hen die ziek zijn.
Om rust in vrede voor hen die zijn gestorven.
Uit dankbaarheid voor allen die vitaal werk voor ons doen: in de zorg, voor ons voedsel en andere onmisbare taken.
Om kracht voor allen die werken voor zieken, voor ouderen, in de vitale beroepen....
Om wijsheid en verstand voor onze bestuurders, zowel van alle overheden als van onze kerk.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen