Door de jaren heen vertrouwd geraakt met de liedbundel

De liedbundels, niet meer weg te denken uit onze kerken zou je zeggen. Toch is het nog maar acht jaar geleden dat de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ (GVL) werd geïntroduceerd. In januari 2011 maakten we de overstap van de boekjes van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk naar de GVL’s. Onze pastores waren pas begonnen in Noord-Groningen, pastor Nellie Hamersma sinds enkele maanden en pastoor Peter Wellen, momenteel pastoor in Hoogeveen, was hier net twee jaar. Parochianen konden de liedbundel kopen (nu € 21,50 bij Gooi en Sticht) of lenen. In elke kerk ligt een stapeltje achterin op een tafeltje of anders in de banken.

Naast de liedbundel gingen we een liturgiewijzer gebruiken. De volgorde van de eredienst en de Bijbelgedeeltes van het desbetreffende weekend staan erin vermeld. Meestal ook liederen omdat niet alle gezangen in de GvL staan. Het lied ‘Aan U, o Koning der Eeuwen’ is er bijvoorbeeld niet in opgenomen.

De inhoud van de GvL kent drie hoofdafdelingen: psalmen en kantieken, vaste gezangen en liederen. Ze kunnen enkelstemmig of meerstemmig worden gezongen. Kantieken (Canticum- lied) zijn hymnes uit de Heilige Schrift, zoals het Hooglied.


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen